Biztonság

Ahhoz, hogy velünk repüljön előképzettség sem szükséges, de a biztonság az első, ezért a következő feltételeknek teljesülniük kell, hogy a repülés megvalósulhasson:

  • 6-18 éves kor között csak írásos szülői beleegyezéssel reptetünk utast,
  • Minimális utas súly: 25 kg,
  • Utasok száma: max. 1 fő,
  • Maximális utas súly max. 110 kg,
  • Terhesség ideje alatt vagy drog és alkohol befolyása alatt álló személy repülésen nem vehet részt.

A tagjaink, illetve bármely személy aki a Siklóernyős repülésein részt vesz hozzájárul ahhoz, hogy róla fotó, vagy mozgókép készülhet, a szolgáltató azokat saját marketing céljaira felhasználja. A tagok, vagy résztvevők egyidejűleg tudomásul veszik, hogy ezen megjelenésért a szolgáltatóval szemben semminemű követelést nem támaszthatnak.
A tagok a szolgáltatással kapcsolatos hírekről, helyszínekről és repülési időpontokról a Facebook oldalán kapnak tájékoztatást, amit elindulás előtt telefonon érdemes pontosítani.
Az eseményein minden résztvevő saját felelősségére vesz részt. A repülés közben keletkezett balesetekért a szolgáltatót felelősség nem terheli és kártérítés nem igényelhető. Amennyiben a tagok esetleg anyagi, vagy egyéb kárt okoznak az eseményen vagy azokhoz kapcsolódóan, azért teljes mértékben az adott tagokat terheli a felelősség, továbbá tőlük a szolgáltatás további igénybevétele megtagadható.
Az eseményeinken fénykép, mozgókép vagy egyéb eljárással történő dokumentáció a kizárólag a szolgáltató előzetes hozzájárulásával készíthető. 
Szilárd tárgyak , mint pénzérme, autókulcs csak a légijármű zsebeiben helyezhető el az utas székében. Fényképezőgépet, kamerát, okos telefont csak zsinórral rögzíthető tokban lehet felhozni.